Šta je zagađenje vazduha?

Zagađenje vazduha su supstance u atmosferi koje štete ljudima, divljem svetu ili biljkama i nanose štetu klimi, materijalima i zgradama. Zagađenje vazduha sastoji se od hemikalija ili čestica: gasova, čvrstih čestica ili kapljica tečnosti. Zagađenje vazduha može biti prirodnog i ljudskog porekla i može sadržavati čestice (PM2.5 i PM10), azotni dioksid (NO2), sumpor-dioksid (SO2), ozon (O3), ugljen-monoksid (CO) – svi oni su glavne komponente urbanog zagađenja zagađenja. Trenutno nema jasnih dokaza o sigurnom nivou izloženosti ispod kojeg ne postoji rizik od štetnih efekata na zdravlje.

Šta uzrokuje zagađenje vazduha?

Glavni izvori zagađenja vazduha na Kosovu potiču od kućnog grejanja, drumskog transporta, proizvodnje električne energije, industrijskih procesa i komunalnog i poljoprivrednog otpada. Zagađenje vazduha je najčešće u velikim gradovima gde se kumuliraju emisije iz mnogo različitih izvora. Prirodni izvori zagađenja vazduha uključuju šumske požare, vulkanske erupcije i zemlja i prašina nošeni vetrom.

Kako zagađenje vazduha utiče na vaše zdravlje

Dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može prouzrokovati ozbiljne i trajne zdravstvene posledice kao što su:

  • ubrzano starenje pluća;
  • gubitak kapaciteta pluća i smanjena funkcija pluća;
  • razvoj bolesti poput astme, bronhitisa, emfizema i, moguće, raka pluća;
  • oštećenja mozga;
  • ishemijska bolest srca;
  • moždani udar.

Za više informacija o zdravstvenim efektima posetite niph-rks.org.