kvalitet vazduha na kosovu

Legenda objašnjena

Emotikoni na mapi predstavljaju lokacije stanica za nadzor kvaliteta vazduha. Boja odgovara indeksu kvaliteta vazduha u datom satu na toj stanici. Imajte na umu da on ne odražava godišnji prosek izmeren u situaciji kvaliteta vazduha koji se može značajno razlikovati.

Merenja do pet ključnih zagađivača podržanih modelovanim podacima određuju nivo indeksa koji opisuje trenutno situacija kvaliteta vazduha na svakoj nadzornoj stanici. Indeks odgovara najsiromašnijem nivou bilo koje od pet zagađivača prema sledećoj šemi.

Siva boja označava stanice za koje nisu prijavljeni podaci.

slika tabele sa vrednostima kvaliteta vazduha