Kosovski Portal za kvalitet vazduha (PKV) je javni servis koji pruža ažurirane informacije o kvalitetu vazduha sa mreže od 12 stanica za praćenje. On takođe pruža trodnevnu prognozu predviđenog kvaliteta vazduha na osnovu matematičkog modeliranja.

Ključni cilj PKV-a je davanje odgovora na sledeća pitanja:

  • Koji je trenutni nivo zagađenja vazduha?
  • Koji su potencijalni uticaji zagađenja vazduha na moje zdravlje?
  • Kako mogu smanjiti ovaj uticaj?

Osim što je dizajniran za informisanje vlade i opšte populacije na Kosovu, PKV takođe mogu koristiti stručnjaci za zaštitu životne sredine, naučnici, civilno društvo i akademska zajednica. PKV uključuje podatke o praćenju, koji se mogu preuzeti kao Excel ili CSV formati za daljnju analizu.

Svi podaci na PKV-u su predstavljeni u kosovskoj vremenskoj zoni osim vremenskog klizača Terria Map koji prikazuje podatke u vremenskoj zoni uređaja sa kojeg se gleda.

Podaci kosovskih stanica za praćenje

Smajlići u boji predstavljeni na glavnoj mapi PKV-a pokazuju trenutni kvalitet vazduha na osnovu merenja na kosovskim stanicama za praćenje. Boja smajlija odražava nivo indeksa kvaliteta vazduha (IKV) – dobar, fer, umeren, loš, veoma loš, izuzetno loš. IKV je standardni evropski pristup za merenje, klasifikaciju i upoređivanje kvaliteta vazduha pomoću standardnog skupa parametara i odražava potencijalni uticaj kvaliteta vazduha na zdravlje.

Klikom na stanice za praćenje u PKV-u dobijaju se informacije o zdravlju, koncentracijama zagađivača: čestice (PM10 i PM2.5), azotni dioksid (NO2), sumpor-dioksid (SO2), ugljen-monoksid (CO), ozon (O3) i biće dostupni osnovni vremenski uslovi kao i nivo IKV-a.

Kosovska služba za prognozu

Podaci merenja kvaliteta vazduha, koliko god bila preciznija, omogućavaju dobijanje trenutnih podataka o kvalitetu vazduha samo na lokaciji stanice za praćenje. Da bi se obezbedile tačne procene kvaliteta vazduha i prognoza vazduha za celo Kosovo, razvijen je matematički model koji se koristi za generisanje trodnevnih prognoza dostupnih na PKV-u. Model koristi prognozu vremena i modele disperzije zagađenja vazduha na osnovu smanjenog broja 4 zagađivača: PM10, PM2.5, azot dioksida (NO2) i ozona (O3).

Prognozama se može pristupiti kroz padajući meni „Podaci o prognozi“ u PKV-u i dostupni su na dva nivoa – za celo Kosovo (koristeći mrežu od 1 km za ruralna područja i 0,5 km za gradove) i za Prištinu sa detaljnijim modeliranje i mape veće rezolucije (mreža 200 m u gradu i mreža 50 m duž glavnih ulica).

Prognoze se koriste za predviđanje koncentracija zagađivača, nivoa IKV-a i potencijalnih efekata na zdravlje. Stoga, omogućavanje planiranja aktivnosti na način koji smanjuje izloženost visokim nivoima zagađenja.

Mobilna aplikacija

Radi lakšeg pristupa, informacije o kvalitetu vazduha na Kosovu su takođe dostupne putem aplikacije za pametni telefon, koja je razvijena u konsultacijama sa Kosovskim hidrometeorološkim zavodom (KHMI), Nacionalnim institutom za javno zdravlje (NIJZ), Kosovskom agencijom za zaštitu životne sredine (KEPA), Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP), Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) i druge zainteresovane strane.