Të dhënat preliminare.
Është e mundshme që ka të dhëna që mungojnë për disa parametra në periudha të ndara kohore. Kjo situatë mund të jetë shkaktuar nga një dështim i harduerit ose softuerit.