Çka është aplikacioni mobil për cilësinë e ajrit?

Aplikacioni mobil për cilësinë e ajrit është në dispozicion të publikut për raportim në kohë reale të të dhënave për cilësinë e ajrit duke përdorur shkallën e BE-së për Indeksin e Cilësisë së Ajrit (ICA). Ai iu ndihmon qytetarëve të gjejnë përgjigje për pyetje të rëndësishme lidhur me cilësinë e ajrit:

  • “Si është cilësia e ajrit sot?”
  • “Si do të jetë cilësia e ajrit nesër?”
  • “Çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë për ta mbrojtur shëndetin tim?”

Shkarkoni falas në telefonin tuaj të mençur aplikacionin për cilësinë e ajrit në Kosovë

get it on google play button

download on the app store button